Agos ng Panahon

Uminom ka

(Drink)

na parang ito lang ang gamot para mawala ang sakit

(As if it’s the only cure for pain)

Pansamantala, mamamanhid ka.

(You’ll temporarily get numb.)

Itulog mo

(Sleep away)

na parang hindi mo kailangang magtrabaho

(as if you don’t have to work)

Hayaan mo kung kaltasan ka nila.

(Let them steal your salary)

Umalis ka

(Leave)

na parang walang utang na loob

(as if you don’t owe anything)

na mukhang ginusto mo dahil wala silang kwenta

(as if it was your choice cause they were idiots)

Marami akong plano

(I have many plans)

Gusto.

(Wants.)

Hinihintay.

(Been waiting for something.)

Pero hindi ko alam kung hanggang kailan ko ito

(But I have no idea until when)

kayang ipaglaban.

(I’ll be able to fight for it.)

Agawin.

(Grab it)

Angkinin.

(Own it)

Habang naririnig ko ang lutong ng chicharon

(While hearing them crunch over a cracker)

na masaya nilang nginunguya

(that they’re happily munching)

Masarap, bago.

(That’s good, fresh.)

Parang gusto kong ibaon

(It feels like I wanted to burry)

ang nakatihaya n’yang katawan

(his lying fat body)

sa lupa.

(under a grave.)

Sa mantikang kumukulo sa init.

(Over a boiling hot oil.)

Mabait, malawak ang pasensya.

(You’re kind, patient.)

Nabuhay ka ng ganito,

(You’ve always lived this way,)

Sanayin pati ang magiging mga anak mo.

(Train your future children the same habit.)

Hayaan sila.

(Just leting them be.)

Ganoon mamamatay ang bayan

(That’s how this country’s going to end)

walang ingay, gulo,

(quiet, peaceful,)

hustisya.

(without justice.)

1907374_674799035901883_7028345165967602952_n

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s